หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้

ตู้ไฟโฆษณา Led ติดตั้งด้วยระบบ Silicon Edge Graphic(SEG) ด้วยการเย็บขอบ Silicone ไว้กับขอบผ้า ซึ่งแถบ Silicone จะถูกสอดเข้าไปในร่องของโครงอะลูมิเนียม โดยขนาดขอบ Silicone จะต้องตัดแต่งไว้อย่างแม่นยำ โดยผลลัพท์ที่ได้จะมีความคล้าย กับงานผนัง เช่นเดียวกับงานตกแต่งภายใน
จากการทดลองพบว่า
• การใช้ SEG สามารถลดค่าแรงได้อย่างมาก
• ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และง่ายด้วยผู้ติดตั้งเพียงคนเดียว
• ภาพพิมพ์ที่ทำจากวัสดุผ้าสามารถพับเก็บ และนำกลับมาใช้ใหม

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
Line
YouTube
Instagram