FABARK PRINTING SERVICE

FABARK PRINTING SERVICE

บริการพิมพ์ผ้าด้วยระบบ Heat Transfer เช่นเดียวกับระบบการพิมพ์เสื้อผ้า เราได้เลือกใช้ผ้า FABARK ซึ่งออกแบบสำหรับการเข้างานแสดงสินค้า ที่คลายตัวเร็วและเติมความสวยงามด้วยหมึกอย่างดีจากอิตาลี จึงทำให้
•สีสันสดใสกว่างานพิมพ์ Inkjet
•ผ้า FABARK มีสารกันไฟลาม มาตราฐาน Germany Din-4102-B1
•เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Carbon Footprint ที่ตำ่กว่า Cotton
•พับได้ และซักได้ไม่ทิ้งรอยลึก
พร้อมเย็บให้เรียบร้อยปราณีตโดยช่างผู้ชำนาญเสร็จงานในที่เดียว