หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้

เวทีสำเร็จูป เวทีพับ ของquikframe นอกจากจะเป็นเวทีที่ใช้กันทั่วไป ยังสามารถดัดแปลง อาทิ อัฒจรรย์เชียร์ เวทีลำดับชั้น รวมไปถึงการจัด Display ฉากตกแต่ง แม้กระทั่ง โต๊ะวางมิกซ์ เพราะความแข็งแรง จึงสามารถทำได้แล้วแต่เราจะจินตนาการ

***สินค้าใช้คู่กับ Quikstep pro บันไดสำเร็จรูป

short flim