Mega Clip Stand ป้ายหนีบโฆษณา

* ราคาทั้งหมดสำหรับ ExWork เท่านั้น *

* ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวน *

ความหนา POP: สูงสุด 8 มม
คลิป: เล็ก: PS (โปร่งใส)
ใหญ่: ABS (โปร่งใส)
ลวดและเหล็กหล่อ: เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม)

ขนาด: W20 x H40 ซม

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
Line
YouTube